26-27 maj är lokalen obemannad

Istället har vi öppet onsdagen den 25 maj!