NYTT LÅSSYSTEM I RÅBÄCKSGÅRDEN

Nytt låssystem är installerat.

Nya systemet har TAG för inpassering mellan kl 07.00 till 21.00 alla dagar i veckan.

Medlemmar med kodkort kan byta till TAG till en kostnad av 20 kronor (medtag gamla kortet).

Medlemmar som inte har kodkort sen tidigare kan köpa TAG för 70 kronor.

TAG kan köpas i lokalen förmiddagar/vardagar mellan kl 09.00 till 12.00. Övrig tid ta kontakt med Tommy Fahlén 070 560 01 43 och kom överens om tid.