Valberedningens förslag till årsmötet 2023

Valda på två år vid årsmötet 2021 var Ingrid Andersson, Margareta Ekman och Anita Johansson.
Lars-Erik Svahn valdes på 2 år 2022 och önskar avgå.

 

Förslag från Valberedningen

Omval av ordförande Carola Larsson på 1 år.
Omval på Anita Johansson.
Fyllnadsval av Margareta Ekman efter Lars-Erik Svahn.
Nyval Ann Britt Näslund på ett år och Sally Sundbom 2 år.

Revisorer och Revisorssuppleanter väljs på 1 år.
Vi föreslår omval av Carl Lennart Persson och Anna Wedén som ordinarie Revisorer.

Omval av Tommy Fahlén som Revisorssuppleant
Nyval av Doris Bertilsson som Revisorssuppleant

 

2022 års valberedning

Stina Elming, Gunvor Björklund och Holger Hansson Palo

 

Sidor